Μουσειακή Αγωγή

Η Μουσειακή Εκπαίδευση είναι ένας καινούργιος θεσμός ο οποίος φιλοδοξεί να δράσει προς την εκπαίδευση.
Τα μουσεία ανήκουν στο έθνος, προστατεύουν την εθνική κληρονομιά του κάθε πολιτισμού και κατ’ επέκταση καλλιεργείται η εθνική μνήμη των ανθρώπων. Τα σύγχρονα πλέον μουσεία αρχίζουν να θεωρούνται χώροι καλλιέργειας της εθνικής παιδείας, χώρος μάθησης και απόκτησης γνώσεων με βασικό σκοπό την ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό τους. 

Ο ρόλος του μουσείου είναι η συλλογή, η συντήρηση, η μελέτη και η έκθεση υλικών μαρτυριών. Πέρα από όλα αυτά, ο ευρύς κοινωνικός ρόλος του μουσείου έχει να κάνει με επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.
Τα σύγχρονα μουσεία αποτελούν χώροι συνάντησης, διαλόγου και επικοινωνίας διαφόρων και διαφορετικών κοινωνιών και πολιτισμικών κόσμων, γι’ αυτό η φυσιογνωμία τους διαμορφώνεται πάντοτε ανάλογα με την επικοινωνιακή πολιτική που ασκούν. 

 
Τα παιδιά του ΚΔΑΠ Πλάτων θα μπορέσουν να γνωρίσουν μουσεία του κόσμου μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Θα κάνουν εκπαιδευτικές εκδρομές και θα μελετήσουν τα μουσειακά περιβάλλοντα της γειτονιάς τους.