Κηπουρική

Ο Κήπος είναι ένα κομμάτι γης για την καλλιέργεια διάφορων φυτών. Συνήθως καλείται το οικόπεδο ενός ιδιωτικού κτιρίου κήπος.
Η κηπουρική είναι η δραστηριότητα της ανάπτυξης και της διατήρησης του κήπου. Η αρχιτεκτονική τοπίων είναι μια επαγγελματική δραστηριότητα με τους αρχιτέκτονες τοπίων που έχουν ειδικευτεί στο σχεδιασμό δημόσιων και εταιρικών κήπων. 
Μια εξαίρεση είναι ο Βοτανικός Κήπος, ο οποίος έχει έναν καθαρά επιστημονικό σκοπό. Ο κήπος για την καλλιέργεια των λαχανικών λέγεται λαχανόκηπος, για την καλλιέργεια λουλουδιών ανθόκηπος.

Τα παιδιά θα μάθουν βασικές δεξιότητες κηπουρικής, γνωρίζουν για τα εποχικά φρούτα και λαχανικά, τα αρωματικά φυτά, τα βότανα και τα λουλούδια. 

Περιβαλλοντική Αγωγή

Ο όρος περιβάλλον αναφέρεται σε οτιδήποτε περιβάλλει κάποιο αντικείμενο. Έτσι το περιβάλλον ενός έμβιου οργανισμού είναι η κοντινή ή μακρινή σε αυτόν περιοχή, που ασκεί άμεσα επιρροή στον ίδιο και στις συνθήκες διαβίωσής του.
 Έχει στόχο την καλλιέργεια της ολιστικής άποψης για το περιβάλλον και την αντιμετώπιση των προβλημάτων λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον την πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική κατάσταση.  Μεταξύ του συστήματος και του περιβάλλοντος μπορούν να υπάρχουν αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγές ύλης, ενέργειας ή πληροφορίας. 

Η διεξαγωγή της  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνει παιδαγωγικές μεθόδους και δραστηριότητες που ενισχύουν την κριτική σκέψη, την ομαδική εργασία, την διεπιστημονικότητα, καθώς επίσης προωθεί το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Οι συμμετέχοντες θα αρχίσουν να διερευνούν έννοιες του περιβάλλοντος, να μαθαίνουν βασικές γνώσεις προστασίας και φροντίδας αυτού ενώ παράλληλα θα καλλιεργούν οικολογική συνείδηση για ενσυναίσθηση της ανάπτυξης αειφορικών περιβαλλόντων.