Φυσική Δραστηριότητα & Αθλητισμός

Σαν φυσική δραστηριότητα ορίζουμε κάθε μορφή κινητικής δραστηριότητας στην οποία ενεργοποιούνται μεγάλες μυϊκές ομάδες του σώματος.
  Έτσι οι αθλητικές δραστηριότητες και κάθε άλλη μορφή σωματικής άσκησης ή κινητικού παιχνιδιού είναι φυσικές δραστηριότητες.
Ο αθλητισμός είναι η συστηματική σωματική καλλιέργεια και δράση με συγκεκριμένο τρόπο, ειδική μεθοδολογία και παιδαγωγική με σκοπό την ύψιστη σωματική απόδοση, ως επίδοση σε αθλητικούς αγώνες, στο αθλητικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Παράλληλα ο αθλητισμός είναι ένας κοινωνικός θεσμός ο οποίος αντικατοπτρίζει τη δεδομένη κοινωνία και τον πολιτισμό της.
Για παράδειγμα στην Αρχαία Ελλάδα, ο αθλητισμός στην Αθήνα θεωρούταν κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό και είχε παιδαγωγικό χαρακτήρα, ενώ αντίθετα στην Σπάρτη ο αθλητισμός χρησιμοποιούταν για την στρατιωτική εκπαίδευση. 

Σε αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά θα μυηθούν σε διαδικασίες δια βίου άσκησης και βελτίωσης της γενικής κατάστασης υγείας τους. Θα Μάθουν βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών και υγιεινής αθλουμένων.

 

Διατροφική Αγωγή & Μαγειρική

Μαγειρική είναι η διαδικασία της προετοιμασίας τροφίμων με τη χρήση της θερμότητας. Οι τεχνικές μαγειρέματος και τα συστατικά ποικίλλουν ευρέως σε όλο τον κόσμο, γεγονός που αντανακλά τις μοναδικές περιβαλλοντικές, οικονομικές, και πολιτιστικές παραδόσεις.

Η διατροφή αποτελεί πλέον μια επιστήμη της Βιοϊατρικής και συχνά συνδέεται με την πρόληψη. Δεν πρέπει να συγχέεται με τη δίαιτα. Γενικά η δίαιτα και τα διάφορα ειδικά σχεδιασμένα διαιτολόγια έχουν κάποιο συγκεκριμένο στόχο συνήθως την απώλεια ή πρόσληψη βάρους προκειμένου για την αντιμετώπιση ή θεραπεία κάποιας ασθένειας.
Οι συμμετέχοντες θα μυηθούν στην Ισορροπημένη διατροφή, δηλαδή τη διατροφή που εξασφαλίζει ποικιλία και μέτρο.

Ποικιλία σημαίνει να περιέχει διαφορετικά τρόφιμα από όλες τις ομάδες καθημερινά. Το μέτρο αφορά τα τρόφιμα που λαμβάνονται να είναι στην κατάλληλη ποσότητα και αναλογία ώστε να αντιστοιχούν στις ανάγκες του ατόμου που την ακολουθεί. 
Η εφαρμογή της ισορροπημένης διατροφής έχει σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση σταθερού φυσιολογικού βάρους και την προστασία της υγείας. 

Στις δραστηριότητες που συνδέονται με τη διατροφή οι συμμετέχοντες θα τεθούν σε διαδικασίες αναγνώρισης τροφίμων, σύνθεσης σνακ, δημιουργίας πρωινού, δεκατιανού και άλλων μικρογευμάτων. Επίσης θα παρακινηθούν στη συνεργασία για την επίτευξη ενός κοινού διατροφικού προϊόντος, εμπνευσμένου από τα παιδιά. Τέλος θα ενημερωθούν και για άλλες ενδιαφέρουσες ενότητες όπως (υγιεινή τροφίμων, ασφάλεια καταναλωτή, διατροφή και περιβάλλον κ.α.).