Εκπαιδευτική Ρομποτική

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική προάγει έναν ευχάριστο τρόπο μάθησης, ενώ παράλληλα προωθεί τα κίνητρα των παιδιών, την συνεργασία, την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα.
Τα προγράμματα ρομποτικής συμβάλλουν στην αύξηση του ενδιαφέροντος των παιδιών και τη συμμετοχή τους στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM). 
Οι συμμετέχοντες θα κατασκευάσουν και ελέγξουν τα «ρομπότ» χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες γλώσσες προγραμματισμού.
Η εκπαιδευτική ρομποτική θεωρείται ως σχέδιο διεπιστημονικής δραστηριότητας κυρίως στην επιστήμη, τα μαθηματικά, την πληροφορική και την τεχνολογία, προσφέροντας σημαντικά νέα οφέλη στην εκπαίδευση και γενικότερα σε όλα τα επίπεδα. 

Θετικές Επιστήμες

Ο όρος επιστήμη με την ευρεία έννοια αρχικά δήλωνε το οργανωμένο σώμα της εξακριβωμένης και τεκμηριωμένης γνώσης.
Στη σύγχρονη εποχή, ο όρος είναι πιο περιορισμένος και δηλώνει το σύστημα απόκτησης γνώσης με βάση την επιστημονική μεθοδολογία που βασίζεται στην επιστημονική έρευνα, καθώς και στην οργάνωση και ταξινόμηση της αποκτώμενης με αυτόν τον τρόπο γνώσης. Διακρίνουμε συνεπώς διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς που εντάσσονται συνήθως σε τέσσερις μεγάλες ομάδες, τις θετικές επιστήμες, τις εφαρμοσμένες επιστήμες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κοινωνικές επιστήμες.

Σε αυτήν την ενότητα εντάσσονται ώρες δημιουργικής απασχόλησης που προάγεται ο πειραματισμός με τις φυσικές και γενικότερα, θετικές επιστήμες, τα παιδιά θα ασχοληθούν με τη μελέτη των φυσικών φαινομένων και των τυπικών συστημάτων με βάση την παρατήρηση, το πείραμα και τη λογική. 

Μαστορική

Η μαστορική εντάσσεται στην αρχιτεκτονική και αφορά το οικοδομικό «γίγνεσθαι». 

Σε αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά θα αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις: να αξιοποιήσουν δεξιότητες και γνώσεις φυσικών επιστημών και χημικών πειραμάτων, κατασκευής/ σύνθεσης παιχνιδιών (lego, puzzles) για την κατασκευή ή επιδιόρθωση διάφορων αντικειμένων καθημερινής χρήσης.