Φιλαναγνωσία - Δημιουργική Γραφή - Παραμυθογνωσία

Η Φιλαναγνωσία ως όρος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον όρο Ανάγνωση, ενώ παράλληλα συνεκφράζει την πολυδιάστατη σχέση καθώς και τη θετική στάση του ανθρώπου και ιδιαιτέρως του παιδιού με την ανάγνωση και το βιβλίο.

Η Δημιουργική Γραφή δεν αποτελεί ένα ακόμα «συνώνυμο» της Λογοτεχνίας αλλά ένα αυτόνομο σύνολο γνώσεων και εκπαιδευτικών τεχνικών με αποτέλεσμα η γραφή να έχει έναν κοινωνικό και σε μερικές περιπτώσεις και ψυχοθεραπευτικό ρόλο, καθώς, όπως υποστηρίζουν οι Freud και Brown, είναι δυνατόν να προσφέρει στο άτομο μια εσωτερική απελευθέρωση ενώ επιπλέον λειτουργεί για αυτό τόσο αυτο-επιβεβαιωτικά όσο και λυτρωτικά. 

Η πραμυθογνωσία αφορά σε δραματοποίηση και αφήγηση παραμυθιών με παιγνιώδη τρόπο. H ανάγνωση είναι «ένας τρόπος προσέγγισης των ιδεών μέσω της παρατήρησης ενός τυπωμένου κειμένου. Είναι μια ενέργεια η οποία συνδέεται με την παρατήρηση».

Αυτή η μαθησιακή εμπειρία θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστη και εποικοδομητική για όλα τα παιδιά, ταξιδεύοντάς τους στην Ιστορία, την Εθνογραφία, τη Λαογραφία, τον Ελληνικό & Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, καθώς επίσης, φέρνοντάς τους πιο κοντά στα έθιμα και τις παραδόσεις μας και στις λαϊκές τέχνες μέσα από ιστορίεςμύθους και παραμύθια.

Γλωσσομάθεια

Γλωσσομάθεια είναι η εκμάθηση ξένων γλωσσών και η εμβάθυνση στην κουλτούρα και των πολιτισμό άλλων λαών.

Τα οφέλη των παιδιών με την ενασχόλησή τους με βασικές έννοιες και λέξεις διάφορων γλωσσών γειτονικών και άλλων χωρώνεντός και εκτός Ευρώπης συμβάλλει στη διεύρυνση πνευματικών οριζόντων, γνώση κι εμπειρία, στην ολοκληρωμένη και σφαιρική ενημέρωση και ενίσχυση της δεκτικότητας του ατόμου σε νέες απόψεις.

Επίσης, δια της γλωσσικής σύγκρισης επιτυγχάνεται η βαθύτερη γνώση της μητρική γλώσσας. Ακόμη, το παιδί νιώθει σιγουριά και ασφάλεια καθώς δεν παραμένει αποκλεισμένο από τη γνώση και την πραγματικότητα που το περιβάλλει.
Τέλος, αμβλύνονται οι προκαταλήψεις και οι στερεότυπες αντιλήψεις , εφόσον η γνώση της γλώσσας και της κουλτούρας των άλλων λαών γεφυρώνει τις αποστάσεις και βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ τους.
Ενισχύεται ο ανθρωπισμός και η οδηγούμαστε στην ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των λαών. Με την ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων η επικοινωνία γίνεται πιο εποικοδομητική και άμεση, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται κάθε τομέας του πολιτισμού. 

Τα παιδιά του ΚΔΑΠ Πλάτων θα έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν μοναδικές εμπειρίες συμμετέχοντας σε δραστηριότητες γλωσσομάθειας και παιχνιδιών που βασίζονται στη γνωριμία με τις ξένες γλώσσες, τις τοπικές διαλέκτους και τα γλωσσικά συστήματα ή ακόμη και τις εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας (γλώσσα του σώματος ανά κουλτούρα και κοινότητα).